Que Hàn

Dây hàn

thông tin liên hệ
hotline
- 032 7637 867

Thuốc Hàn

Thuốc hàn loại thường CM 143
Thuốc hàn loại thư̖...
Thuốc hàn loại tốt CM - 185
Thuốc hàn loại tốt CM...
Thuốc hàn loại thường TY F183
Thuốc hàn loại thư̖...
Thuốc hàn loại tốt SJ 501T
Thuốc hàn loại tốt SJ...
Thuốc Hàn Nhôm
Thuốc Hàn Nhôm
Thuốc Hàn Đồng
Thuốc Hàn Đồng